En verd, els candidats elegits

1992: [Els càrrecs es votaven per separat]

Candidatura:

Emili Giralt i Raventós, president

Manuel Castellet i Solanas, vicepresident

Antoni Serra i Ramoneda, tresorer

Joaquim Rafel i Fontanals, secretari general

 

1995: [Els càrrecs es votaven per separat]

Candidatura:

Manuel Castellet i Solanas, president

Josep Carreras i Barnés, vicepresident

Antoni Serra i Ramoneda, tresorer

Joaquim Rafel i Fontanals, secretari general

 

Candidatura:

Josep M. Muntaner i Pascual, president

Josep Egozcue i Cuixart,  vicepresident

Joaquim Agulló i Batlle, tresorer

Albert Balcells i Gonzàlez, secretari general

 

1998:

Candidatura:

Manuel Castellet i Solanas, president

Antoni Serra i Ramoneda, vicepresident

Josep Egozcue i Cuixart, tresorer

Carles Miralles i Solà, secretari general

 

2002:

Candidatura:

Josep Laporte i Salas, president

Salvador Giner de San Julián, vicepresident

Antoni Riera i Melis, vicepresident

Salvador Alegret i Sanromà, secretari general

 

Candidatura:

Joan Martí i Castell, president

Josep Amat i Girbau, vicepresident

Joan Francesc Mira i Casterà, vicepresident

Xavier Barral i Altet, secretari general

Candidatura:

Carles Miralles i Solà, president

Francesc González-Sastre, vicepresident

Ricard Torrents i Bertrana, vicepresident

Josep Enric Llebot i Rabagliati, secretari general

2005:

Candidatura:

Salvador Giner de San Julián, president              

Salvador Alegret i Sanromà, vicepresident           

Antoni Riera i Melis, vicepresident            

Joandomènec Ros i Aragonès, secretari general 

 

Candidatura:

Joan Martí i Castell, president

Joan Francesc Mira i Casterà, vicepresident

Francesc González-Sastre, vicepresident

 

Josep Enric Llebot i Rabagliati, secretari general

 

2009:

Candidatura:

Salvador Giner de San Julián, president              

Joandomènec Ros i Aragonès, vicepresident      

Joan Solà i Cortassa, vicepresident          

Romà Escalas i Llimona, secretari general

 

Candidatura:

Ricard Torrents i Bertrana, president

Francesc González-Sastre, vicepresident

Alícia Casals i Gelpí, vicepresidenta

Joan Albert Argenter i Giralt, secretari general

 

2013:

Candidatura:

Joandomènec Ros i Aragonès, president

Joaquim Agulló i Batlle, vicepresident 

Jaume de Puig i Oliver, vicepresident

Romà Escalas i Llimona, secretari general