Eleccions a la presidència de l'IEC – 2017

El candidat a president de l’IEC, Joandomènec Ros, va presentar el seu programa electoral al Ple de l’Institut celebrat l’11 de maig. Joandomènec Ros, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona i actual president en funcions de l’IEC, encapçala l’única candidatura que opta a la Presidència de l’Institut, amb un equip de govern integrat per Jaume de Puig i Mariàngela Vilallonga com a vicepresidents, i Josep Enric Llebot com a secretari general. Ros va presentar una candidatura continuista que es planteja dos objectius fonamentals per al nou mandat: aconseguir que l’IEC torni a dependre orgànicament del Departament de Presidència de la Generalitat ―actualment, depèn del d’Empresa i Coneixement― i tendir a recuperar el sostre de finançament que s’havia assolit abans de la crisi.

En l’àmbit de la recerca, que per a l’Institut és «fonamental», va afirmar que s’impulsaran projectes que singularitzin l’Institut, tant per l’abast com per la importància, i que s’intentarà captar recursos europeus per a dur a terme projectes de recerca de gran abast, i que es treballarà per a donar a conèixer els programes i projectes de recerca de l’IEC a la societat, així com les publicacions.

Pel que fa a l’activitat de l’Institut en tots els territoris de llengua i cultura catalanes, Ros va anunciar la voluntat de crear noves delegacions, preferentment a Andorra i l’Alguer, així com la de consolidar els contactes institucionals amb els governs de les Illes Balears i del País Valencià, i la relació amb els organismes territorials que s’ocupen de la llengua catalana a fi de mantenir i reforçar la unitat lingüística.

Programa de la candidatura encapçalada per Joandomènec Ros.

L’acompanyen Jaume de Puig i Mariàngela Vilallonga, candidats a vicepresidents, i Josep Enric Llebot, que ocuparia el càrrec de secretari general

Joandomènec Ros, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona i actual president en funcions de l’Institut d’Estudis Catalans, encapçala una candidatura amb un equip de govern integrat per Jaume de Puig i Mariàngela Vilallonga ―membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i de la Secció Filològica, respectivament― com a vicepresidents, i Josep Enric Llebot, de la Secció de Ciències i Tecnologia, com a secretari general. El termini per a presentar les candidatures a la presidència de l’IEC va finalitzar dijous passat, 6 d’abril, a les dues de la tarda. Les eleccions se celebraran el 8 de juny.

El Consell Permanent de l’IEC va convocar formalment les eleccions el 2 de març. Un cop presentades les candidatures, el dia 11 de maig se celebrarà el Ple extraordinari en el qual el candidat presentarà el seu programa, i el 8 de juny es farà el Ple extraordinari per a elegir el president. En el cas que cap dels candidats no obtingui la majoria absoluta en primera votació ni la majoria absoluta dels assistents al Ple en segona votació, es convocarà un segon ple per al 6 de juliol. El president començarà a exercir el càrrec l’1 de setembre de 2017.

El president és elegit pels membres del Ple amb dret a vot i són elegibles tots els membres numeraris i emèrits. El Ple de l’IEC és format per dos-cents quaranta-nou votants, entre els quals hi ha els membres numeraris i emèrits i els vint-i-vuit presidents de les societats filials de l’Institut. El mandat del càrrec de president de l’IEC té una durada de quatre anys i només pot ser reelegit consecutivament una sola vegada.

Joandomènec Ros va ser elegit president, per primer cop, en les eleccions del 2013, amb un total de 153 vots a favor, vint-i-tres vots en blanc i dos vots nuls, i una participació del 81%. L’equip de govern encapçalat per Ros comptava amb Joaquim Agulló i Jaume de Puig a la vicepresidència, i Romà Escalas com a secretari general.